Templomunk új oltárának felszentelése

Gábor Bertalan | 2007. április 11.
Templomunk új oltárának felszentelése

Öröm és háladadás tölti el szívünket. Megadatott nekünk a kegyelem, hogy megünnepelhetjük templomunk centenáriumát. Ezekben a különleges pillanatokban könnyebben értjük a zsoltáros szavait: Ízleljétek és lássátok, mily jóságos az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik (Zs 33, 9)

A történelmi források szerint a templom 1907-ben lett kész. Az akkori kassai megyéspüspök Fischer-Collbrie Ágoston áldotta meg 1907. augusztus 20-án. Sajnos a II. világháborúban súlyosan megsérült. A hívek áldozatkészségének, bőkezűségének és lehetőségeinek köszönhetően azóta állandóan javítgattuk, amíg meg nem értük a teljes külső és belső tatarozást.

A szentéj új belső tere, különösen az új oltár és az ablakok ólomüveg díszítése a jubileum kapcsán kivételes alkalmat kínált a templom és az oltár konszekrálására. Ezzel megadatott nekünk, hogy minden évben úgy üljük meg ezt a napot, mint hit és a kölcsönös kiengesztelődés napját és ismételten felidézzük a zsoltáros szavait: Ízleljétek és lássátok, mily jóságos az Úr. Boldog az az ember, aki benne bízik.(Zs 33, 9)

Az Érsekfőpásztor becses jelenlétében köszönetet mondunk volt lelkipásztorainknak és mindazoknak, akik értelmükkel, imáikkal, készségükkel, kezük munkájával és anyagi támogatásukkal hozzájárultak az új harangok (1995), az új sekrestye (1996), a belsőfestés (1997), az új ablakok elkészítéséhez, valamint az új liturgikustér kialakításhoz (2006-2007), jelesen az oltárban elhelyezett, Őeminenciája Dr. Erdő Péter bíboros úr által adományozott hiteles Szent István Király ereklyéért.

Köszönetet mondunk azért is, hogy száz év után, mivel a helyi egyház látható feje, elfogadva felelősségteljes apostolutódi küldetését, templomunkban ismét megyésfőpásztort köszönthetünk, de hála Istennek, már érseki minőségben.

Templomunk jubileumi esztendejében készséggel biztosítjuk előjáróinkat, hogy Isten házáért és lelkünk üdvösségéért a jövőben is szívesen buzgólkodunk.

A makranci filiális egyházközség lelkipásztorai és hívei